Van Cổng – Van Cửa Chặn Nước Ty Chìm, Ty Nổi Các Loại

Van Cổng – Van Cửa Chặn Nước Ty Chìm, Ty Nổi Các Loại Van Cổng – Van Cửa Chặn Nước Ty Chìm, Ty Nổi Các Loại của hãng Van Kitz VINDEC Nhật bản  là loại van được dùng phổ biến trong các hệ thống đường ống dẫn công nghiệp, chủ yếu cho lưu chất là chất lỏng